list drveta - list papira

 

Projekat afirmacije sakupljanja i reciklaže papira u cilju zaštite drveća

Za vaš svakodnevni papir za otpatke, možemo vam besplatno dostaviti naše specijalno dizajnirane vreće za reciklažu ili kante za upotrebu u vašoj kancelariji. Ova kolekcija se takođe može koristiti u kombinaciji sa recikliranjem drugih materijala.

Možemo se baviti svim vrstama papira kako bismo postigli kvalitetnije usluge reciklaže, uključujući:

• Kataloge
• Obojeni papir
• Letke i brošure
• Telefonske imenike
• Časopise
• Novine
• Beli papir

Mi sami vršimo separaciju papira po kvalitetu kako bismo dobili najodrživije rešenje ovaj problem. U zavisnosti od kvaliteta i tipa, papir ide na specijalizirane papirne mlinove. Ovo rezultira različitim krajnjim proizvodima, od papirnih tkanina do dobrog pisarskog papira.

Odvajamo i baliramo novine i časopise u našim prostorijama. Bale se zatim prevoze na brojne mlinove širom Srbije, gde će se reciklirati u papir za štampanje novina.

O nama

Udruženje „Zdrave staze budućnosti“ osnovano je sa ciljem unapređenja i podizanja svesti građana, a pre svega mladih ljudi o značaju održavanja zdrave ekološke sredine

Šta mi radimo

Zalažemo se za očuvanje prirode i njenih resursa

Podižemo ekološku svest

Organizujemo tribine i predavanja

Realizujemo ekološke projekte

© copyright 2022. Zdrave staze budućnosti