Partnerstvom između preduzeća i lokalnih samouprava do bolje reciklaže

Projekat-Bolja-reciklaza

Projekat afirmacije selektivnog odvajanja smeća i postavljnje adekvatnih kontejnera

Javno-privatna partnerstva za pružanje usluga jedan je od dokazanih pristupa planiranju upravljanja resursima. Osnovni cilj programa je promocija održivog, samonosnog partnerstva između preduzeća i lokalnih samouprava kako bi se podržalo formiranje i rad nove saradnje između preduzeća i opština u upravljanju sistemima čvrstog otpada i reciklaže.

Glavni cilj programa je podsticanje bolje saradnje između zainteresovanih strana u javnosti, privatnim i građanima koji: doprinosi održivom poboljšanju reciklaže i upravljanja čvrstim otpadom; minimizira negativne efekte otpada u siromašnim zajednicama; i poboljšava život i život ljudi i preduzeća u gradovima i ruralnim zajednicama.

Očekivanja su da programi reciklaže pokrivaju svoje troškove slično osnovi programima za prikupljanje otpada: putem naknada za korisnike ili lokalnih poreza. Ovo je često rezultiralo troškovima i programima recikliranja koji su uključeni u sistem za sakupljanje otpada, čak i kada je povećanje reciklaže rezultiralo smanjenjem ukupnih troškova sistema, posebno kada su troškovi odlaganja bili visoki. Što je višestruko isplativo.

Tako da u saradnji sa lokalnim vlastima promovišemo ovaj pristup, aktivno im pomažemo i posredujemo u pronalasku partnera u ovoj oblasti i da afirmativno deluju.

O nama

Udruženje „Zdrave staze budućnosti“ osnovano je sa ciljem unapređenja i podizanja svesti građana, a pre svega mladih ljudi o značaju održavanja zdrave ekološke sredine

Šta mi radimo

Zalažemo se za očuvanje prirode i njenih resursa

Podižemo ekološku svest

Organizujemo tribine i predavanja

Realizujemo ekološke projekte

© copyright 2022. Zdrave staze budućnosti